У майнових спорах інколи виникає потреба в додаткових заходах, які можуть слугувати гарантіями виконання рішення суду у разі задоволення позовних вимог. У таких випадках найбільш дієвий спосіб забезпечення позову - накладення арешту на майно. 

Особливості порядку накладення арешту на майно

Необхідно звернутися до суду, у провадженні якого перебуває позов, із відповідною заявою про забезпечення позову шляхом накладення арешту на майно (як рухоме, так і нерухоме). При цьому, суд буде розглядати, чи є такий захід співмірним із заявленими позовними вимогами.

Наш адвокат зауважує, що подібна заява обов’язково має бути обґрунтована необхідністю накладення арешту на майно відповідача. Тобто, в іншому випадку, невжиття заходів забезпечення позову унеможливлює ефективний захист або поновлення порушених чи оспорюваних прав або інтересів позивача. Відповідно до норм цивільного-процесуального права, позов забезпечується, зокрема, шляхом накладення арешту на майно та (або) грошові кошти, що належать або підлягають передачі або сплаті відповідачеві і знаходяться у нього чи в інших осіб.

У підсумку розгляду клопотання суд постановляє рішення, в якому мотивує належність підстав для ефективного захисту прав та інтересів позивача у такий спосіб, або ж відмовляє у забезпеченні позову, якщо, на думку суду, такий захід не буде відображати збалансованість інтересів сторін та не буде реальної загрози невиконання чи утруднення виконання можливого рішення суду.

Співвідношення понять арешт майна та заборона відчуження майна

Не все майно, яке перебуває під арештом, можна відчужувати, – на це звертають увагу наші юристи. Адже, арешт майна полягає у накладенні заборони на право розпоряджатися майном з метою його збереження до винесення судового рішення, а заборона на відчуження об'єкта нерухомого майна полягає у створенні додаткових перешкод щодо вільного розпорядження майном. Тобто, вони є не спорідненими, а фактично самостійними способами забезпечення позову, оскільки несуть різні наслідки для виконання ухвали про забезпечення позову. Отже, передбачаючи різні види забезпечення позову, закон не конкретизує якийсь конкретний вид для ефективного захисту або поновлення порушених чи оспорюваних прав або інтересів позивача. Це питання вирішується судом за заявою учасника цивільної справи, враховуючи причини, у зв'язку з якими необхідно забезпечити позов, характер спірних правовідносин тощо.

Адвокат зазначає, що при забезпеченні позову потрібно звернути увагу на те, чи не будуть із застосуванням таких заходів порушенні права та інтереси інших осіб. Таким чином, послуги адвоката допоможуть Вам у належний спосіб досягти ефективного результату для вирішення Вашого спору, дотримуючись виваженості, успішної стратегії на стадіях судового провадження та попередження потенційних труднощів при виконанні Вашого рішення.