В майнових спорах одним із способів захисту порушених, невизнаних чи оспорюваних прав зазвичай є  визнання права власності на нерухоме майно.

Але виникає слушне питання: як визнати право власності на об'єкти незавершеного будівництва, враховуючи те, що такі об’єкти ще перебувають в стані побудови та фактично не прийняті до експлуатації?

Щоб дати відповідь на дане питання, необхідно звернутися до норм Цивільного кодексу України, за яким особа набуває права власності на об’єкт нерухомого майна після завершення будівництва та державної реєстрації. Отже, визнання права власності саме на об’єкт незавершеного будівництва, не прийнятого до експлуатації, у судовому порядку, нормами ЦК України чи іншими нормативними актами не передбачено.

З огляду на презумпцію правомірності права власності, яка поділяє підстави набуття права власності на первісні та похідні, визнання права власності на об’єкт незавершеного будівництва належить до первісного способу набуття відповідних майнових прав.

Порядок визнання права власності на об’єкти незавершеного будівництва

Насамперед необхідно визначити, чи є правовстановлюючі документи на об’єкти незавершеного будівництва, зокрема документи, що: посвідчують речове право на земельну ділянку під об’єктом побудови, засвідчують дозвіл на початок будівельних робіт та підтверджують відсутність обтяжень на вказане нерухоме майно.

Наступним етапом є: звернення із позовною заявою до суду про визнання права власності на об'єкт незавершеного будівництва (не прийнятого до експлуатації).

За загальним правилом, особа стає власником нерухомого майна з моменту державної реєстрації як підтвердження факту набуття прав на нерухоме майно. Проте, зареєструвати в державному реєстрі об’єкт незавершеного будівництва неможливо, аж поки він не буде зданий в експлуатацію. Отже, як висновок, такий етап як державна реєстрація щодо об'єктів незавершеного будівництва - не здійснюється.

Чи може об’єкт незавершеного будівництва бути визнаний спільним сумісним майном та чи підлягає поділу?

У спорах про поділ майна подружжя досить часто виникає питання справедливого поділу нерухомого майна, набутого під час шлюбу. За загальним правилом, все майно, яке подружжя нажило у шлюбі, є об’єктом спільної сумісної власності, в тому числі і об’єкт незавершеного будівництва, проте є певні особливості.

Адвокат пояснює, що згідно з частиною другою статті 331 ЦК України право власності на новостворене нерухоме майно (житлові будинки, будівлі, споруди тощо) виникає з моменту завершення будівництва (створення майна). Однак, до прийняття об’єкта в експлуатацію та відповідно його реєстрації, такий об`єкт є виключно сукупністю будівельних матеріалів, таких як: речі матеріального світу, у зібраному виді (конструкції, окремі елементи, в залежності від ступеня готовності), і у вигляді окремих видів будівельних матеріалів, щодо яких можуть виникати цивільні права та обов`язки, тому такий об`єкт є майном, яке за передбачених законом умов може належати на праві спільної сумісної власності подружжю і з дотриманням будівельних норм і правил підлягають поділу між ними. Наші юристи в такому разі радять здійснювати виділ частки кожному з подружжя.

Правомірність набуття права власності на об’єкт нерухомого майна 

На практиці виникають розбіжності у визначенні статусу об’єкта забудови, адже доволі часто об’єкт незавершеного будівництва, без належних правовстановлюючих документів, розцінюється як об’єкт самочинного будівництва.

Однак, наш адвокат зауважує, що відмінність між цими правовими категоріями полягає у визначенні підстав правомірності забудови, тобто при самочинному будівництві спорудження здійснюється без належних правовстановлюючих документів, без відповідної мети, цільового призначення та з грубим порушення будівельних правил.

З огляду на особливий порядок визнання права власності на об’єкти незавершеного будівництва, допомога адвоката необхідна при збиранні доказів походження, мети та цільового призначення новоствореного майна. Адвокат подбає про належний спосіб захисту Ваших майнових прав та інтересів на всіх стадіях розгляду судової справи.