Кримінальним процесуальним законодавством передбачено особливий порядок здійснення досудового розслідування за відсутності підозрюваного (in absentia).  

Поняття спеціальне досудове розслідування, “in absentia” (з лат. дослівно – «за відсутності»), у кримінальному процесуальному праві трактується як здійснення кримінального провадження стосовно одного чи декількох підозрюваних згідно із загальними правилами досудового розслідування, передбаченими КПК України, тобто за відсутності підозрюваного (підозрюваних) - так зване “заочне досудове розслідування справи”.

Особливості кримінального провадження у якому здійснюється спеціальне досудове розслідування

Розпочинається вказана процедура на підставі ухвали слідчого судді за клопотанням слідчого (погодженого із прокурором) або прокурора.

Клопотання про здійснення спеціального досудового розслідування розглядається у 10-денний строк з моменту надходження до суду, за участю особи, яка подала клопотання, та захисника. За результатом розгляду клопотання слідчий суддя постановляє ухвалу про надання дозволу або відмову в здійсненні спеціального досудового розслідування, в якій викладаються мотиви, підтверджені доказами, що надаються стороною обвинувачення.

Наші юристи звертають увагу, що відповідно до п. 8 ч. 2 ст. 52 КПК України,  у кримінальному провадженні щодо осіб, стосовно яких здійснюється спеціальне досудове розслідування або спеціальне судове провадження, забезпечується обов’язкова участь захисника, що безумовно відповідає положенням статті 6 Європейської конвенції з прав людини.

Здійснюється спеціальне досудове розслідування у випадках, чітко передбачених нормами КПК України, а саме щодо злочинів:

  • вичерпний перелік яких передбачений ч. 2 ст. 297-1 КПК України, стосовно підозрюваного, крім неповнолітнього, який переховується від органів слідства та суду на тимчасово окупованій території України, на території держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором, з метою ухилення від кримінальної відповідальності та/або оголошений у міжнародний розшук;
  • вчинених підозрюваним, стосовно якого уповноваженим органом прийнято рішення про передачу його для обміну як військовополоненого та такий обмін відбувся.

Здійснення спеціального досудового розслідування щодо інших злочинів не допускається, крім випадків, встановлених в ч. 2 ст.  297-1 КПК України.

Проблемні аспекти реалізації спеціального досудового розслідування:

  • Законодавством не визначено чіткого моменту, з якого починає відраховуватися початок строку спеціального досудового розслідування.
  • Не конкретизовано ознаки суб’єкта, що підпадає під здійснення досудового розслідування у даній формі. Адже, згідно КПК України, стає зрозуміло, що процедура спеціального досудового розслідування поширюється не лише стосовно осіб, які переховуються від органів досудового розслідування за кордоном, але й на території України, проте місцезнаходження яких неможливо встановити.
  • Відсутнє законодавче визначення поняття “міжнародний розшук” та недостатньо врегульовано процедуру оголошення особи в міжнародний розшук.
  • Не закріплено в Главі 24-1 КПК України рішення, які приймаються за підсумками кримінального провадження, у якому здійснювалося спеціальне досудове розслідування. Лише в  ч. 5 ст. 374 КПК України встановлено вимогу окремого обґрунтування судом, чи було вжито стороною обвинувачення всіх можливих, передбачених законом заходів щодо дотримання прав підозрюваного або обвинуваченого на захист та доступ до правосуддя, з урахуванням встановлених законом особливостей такого провадження.

Отже, «in absentia» є відносно новим та динамічним інститутом кримінального процесуального права, який полягає у особливому порядку проведення досудового розслідування у випадках ухилення підозрюваного від кримінальної відповідальності по окремих категоріях справ. З огляду на внесення змін до Глави 24-1 КПК України, зокрема, зумовлених введенням воєнного стану, виникають певні труднощі у ефективному здійсненні правосуддя та захисті прав і свобод підозрюваного, з урахуванням гарантій Європейської конвенції з прав людини. В такому випадку в нагоді стануть послуги юриста. Адвокат по кримінальних справах допоможе вибудувати стратегію захисту та подбає про належний розгляд Вашої справи в суді.