Досить розповсюдженими в сьогоднішніх умовах є випадки несвоєчасного виконання грошових зобовʼязань фізичними особами  перед різноманітними фінансовими установами та іншими кредиторами.    

Неможливість своєчасного виконання зобовʼязань може бути обумовлена різними факторами та обставинами. Одним із можливих шляхів вирішення проблеми та реструктуризації боргів є ініціювання процедури банкрутства фізичної особи.

Загальні аспекти процедури банкрутства фізичної особи

Банкрутство фізичної особи передбачає повне або часткове списання боргів, проте з певними обмеженнями. 

Процедура погашення боргів вводиться у справі про неплатоспроможність  з автоматичним визнанням боржника банкрутом. Дана процедура здійснюється виключно в судовому порядку - з метою задоволення вимог кредиторів за рахунок реалізації майна боржника, визнаного банкрутом у порядку, встановленому Кодексом України з процедур банкрутства.

Відповідно до вказаного Кодексу, щодо боржника - фізичної особи застосовуються такі судові процедури як реструктуризація боргів та погашення боргів.

Перелік підстав для визнання фізичної особи банкрутом

Кодексом України з процедур банкрутства передбачено виключні підстави визнання фізичної особи банкрутом:

  • Подання заяви про початок такої процедури, пропозицій щодо реструктуризації наявних боргів та декларації про майновий стан боржника;
  • Наявність  заборгованості та непогашеного кредитного зобов’язання (прострочення планових платежів у розмірі, що перевищує 50 % місячних за кожним з кредитних та інших зобов’язань упродовж двох місяців);
  • У боржника відсутнє майно, на яке можна звернути стягнення;
  • Існує загроза неплатоспроможності фізичної особи (об’єктивні обставини, що свідчать про нездатність боржника невдовзі виконати зобов’язання).

За наявності вказаних підстав, суд господарської юрисдикції приймає рішення про оголошення фізичної особи банкрутом. Справи про банкрутство (неплатоспроможність) розглядаються господарськими судами за місцем проживання фізичної особи.

Ініціатором процедури банкрутства фізичної особи виступає виключно боржник, кредитор жодним чином не наділений правом ініціювати банкрутство  фізичної особи.

Які борги неможливо списати у процедурі банкрутства?

Банкрутство не звільняє фізичну особу від погашення боргів:

  • по сплаті аліментів;
  • по сплаті єдиного соціального внеску (виключно до фізичних осіб-підприємців);
  • по відшкодуванню шкоди, яка завдана каліцтвом або іншим ушкодженням здоров’я, смертю фізичної особи;
  • що нерозривно пов’язані з особою боржника (податків, зборів, штрафів, пені тощо);

Наші юристи звертають увагу, якщо у боржника наявні боргові зобов’язання за переліченими категоріями, їх необхідно самостійно погасити і лише тоді господарський суд може розпочати процедуру банкрутства та списати інші борги.

Чи є дієвою процедура визнання банкрутства фізичної особи? Наслідки визнання фізичної особи банкрутом.

З моменту відкриття господарським судом справи про банкрутство фізичної особи – заморожується нарахування на кредитне зобов’язання різних штрафних санкцій. Згодом, після оголошення фізичної особи банкрутом, в першу чергу формується ліквідаційна маса, тобто майно, за рахунок якого буде відбуватися списання/реструктуризації боргів або продаж майна особи.

Проте, у визнанні особи банкрутом є деякі негативні наслідки, такі як: обмеження протягом декількох років на проведення такої процедури повторно, погіршення ділової репутації та кредитної історії, що  може стати причиною відмову в укладенні нових цивільно-правових угод, таких як кредити, позики тощо.

Таким чином, банкрутство є досить складною процедурою та потребує спеціальних знань фахівця у даній галузі. Послуги адвоката спрямовані на запобігання негативним наслідкам та ризикам процедури визнання фізичної особи банкрутом.