Спеціальна конфіскація майна є одним із заходів кримінально-правового характеру, який встановлений Кримінальним кодексом України.

Поняття «спеціальної конфіскації» потрібно розмежовувати від поняття «конфіскації майна». Конфіскація майна є видом покарання та полягає у примусовому вилученні майна, яке перебуває у власності особи – засудженого, тоді як спеціальна конфіскація не є видом покарання та застосовується до майна у випадках, передбачених законом, незалежно від процесуального статусу у кримінальному провадженні його власника.

Ознаки спеціальної конфіскації: не може застосовуватися до майна, яке перебуває у власності добросовісного набувача; не є видом кримінального покарання; не застосовується до майна, яке згідно із законом підлягає поверненню власнику або призначене для відшкодування шкоди, завданої кримінальним правопорушенням.

Яке майно підлягає спеціальній конфіскації?

Спеціальній конфіскації підлягає рухоме та нерухоме майно, яке отримане внаслідок вчинення кримінального правопорушення; призначалося для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення; було предметом кримінального правопорушення; було знаряддям вчинення кримінального правопорушення. 

Поняття спеціальної конфіскації юристи почали використовувати з прийняттям нової редакції Кримінального кодексу України від 15 грудня 2013 року. У вказаній редакції спеціальна конфіскація застосовувалася тільки у випадку, якщо вона була передбачена санкцією відповідної статті.

Спеціальна конфіскація рухомого та нерухомого майна не може бути застосована до майна за будь-які кримінальні правопорушення, вчинені особою до 15 грудня 2013 року, оскільки таке застосування буде свідчити про зворотну дію в часі кримінального закону, що погіршує становище особи, до майна якої застосовано спеціальну конфіскацію.

Окрім того, з 10 листопада 2015 року набрала чинності редакція Кримінального кодексу України, якою законодавцем включено до кримінального закону можливість застосування спеціальної конфіскації на майно, що знаходиться в третіх осіб (тобто особи відмінної, від підозрюваного, обвинуваченого, підсудного) за умови, якщо третя особа отримала це майно безоплатно, або по ціні значно нижчій ринкової вартості, або якщо третя особа була повідомлена про передачу особою-правопорушником такого майна з метою уникнення конфіскації /спеціальної конфіскації.

Випадки застосування спеціальної конфіскації

Відповідно до ст. 96-2 КК України, спеціальна конфіскація застосовується у разі, якщо гроші, цінності та інше майно:

  • одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від такого майна;
  • призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення;
  • були предметом кримінального правопорушення, крім тих, що повертаються власнику (законному володільцю), а у разі, коли його не встановлено, - переходять у власність держави;
  • були підшукані, виготовлені, пристосовані або використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення, крім тих, що повертаються власнику (законному володільцю), який не знав і не міг знати про їх незаконне використання.

Яким чином виконується судове рішення про застосування спеціальної конфіскації?

Спеціальна конфіскація застосовується виключно на підставі рішення суду, за результатами розгляду кримінального провадження:

  • під час досудового розслідування - ухвалою слідчого судді на підставі клопотання слідчого або прокурора (у разі закриття провадження).
  • під час судового розгляду - обвинувальним вироком, ухвалою про звільнення від кримінальної відповідальності, ухвалою про застосування заходів медичного/виховного характеру.

Потрібно зазначити, що виключно на підставі судового рішення встановлюється факт того, що конкретне майно набуте особою незаконно та недобросовісно, а отже, підлягає вилученню внаслідок вчинення умисного суспільно-небезпечного діяння, передбаченого Кримінальним кодексом України.

Порядок виконання спеціальної конфіскації чітко встановлений чинним законодавством України, за яким відповідні функції покладені на Державну виконавчу службу України. Проте щодо майна, яке перебуває у віданні Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА), - передбачається особливий порядок. Адже в такому разі виконання рішень по спеціальній конфіскації здійснюється безпосередньо АРМА.

Отже, спеціальна конфіскація рухомого та нерухомого майна у кримінальному провадженні має багато процесуальних особливостей, а особа, щодо якої застосовується такий захід кримінально-правового характеру, потребує послуг висококваліфікованого адвоката, який  допоможе захистити Ваші права та законні інтереси.