Норми Конституції України гарантують захист кожному суб’єкту кримінального провадження. Основний Закон надає вибір щодо обрання захисника своїх прав.

Захист у кримінальному процесі також регулюється міжнародними нормативно-правовими актами, зокрема, Конвенцією про захист прав людини та основоположних свобод, норми якої закріплюють право на справедливий і публічний розгляд будь-якого кримінального обвинувачення щодо особи.

Кримінальне право гарантує принцип верховенства права, однією із складових якого є обов’язок захисту прав людини.

Захист прав обвинувачених

Однією із основних засад судочинства є захист прав обвинувачених. Насамперед варто визначити, що обвинувачений – особа, щодо якої передано обвинувальний акт до суду.  Які ж права та гарантії обвинувачених порушуються у кримінальному процесі?

Найчастішими випадками є порушення щодо:

  •  збирання та подання доказів;
  •  справедливого судового розгляду справи;
  • ознайомлення з обвинуваченням;
  •  оскарження судового рішення.

Мета адвоката в Одесі спрямована на зняття обвинувачення, пошуку та доведення обставин, за допомогою яких можливо пом’якшити відповідальність та досягти відновлення законних майнових та немайнових прав людини під час здійснення кримінального процесу.

Захист прав потерпілих

Від кримінально-протиправної діяльності не застрахований ніхто. Кількість кримінальних правопорушень з кожним роком зростає. Тому щоб відновити справедливість та щоб всі винні понесли покарання, кримінальне право надає великий спектр засобів впливу, що виступають на захист прав потерпілих та відображаються в диспозиціях та санкціях статей Кримінального кодексу України.

Найбільш поширеними порушеннями щодо реалізації потерпілим своїх прав є :

  •  невизнання особи потерпілою;
  • невнесення даних про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань;
  • безпідставне закриття кримінального провадження.

Аби запобігти таких порушень необхідно пам’ятати, що юридична допомога повинна бути присутня на всіх стадіях кримінального провадження з метою ефективного захисту та поновлення порушених прав у разі неправомірного рішення зі сторони правоохоронних органів або щоб забезпечити дотримання належного судового розгляду.

Рекомендації щодо захисту прав обвинувачених та потерпілих

Отже, процес захисту обвинувачених чи потерпілих виникає ще задовго до стадії судового розгляду, оскільки правильна побудова стратегії захисту потребує послуг адвоката щодо попереднього збору доказів, підготовки процесуальних документів, проведення допитів свідків та інших процесуальних дій, щоб спільно з адвокатом досягти успішного розгляду вашої справи.