Трудові спори є досить поширеним явищем, яке виникає в трудових відносинах між роботодавцем та окремим працівником або колективом працівників на підприємствах, установах чи організаціях. Адже, інколи погляди на обов’язки працівників або роботодавців не співпадають, що призводить до зіткнення інтересів, спричинення конфліктних ситуацій та пошуків їх вирішення під час здійснення трудової діяльності.

Трудові спори можна поділити на індивідуальні та колективні в залежності від суб’єктного складу та характеру відносин між працівником (працівниками) та роботодавцем.

Індивідуальні трудові спори виникають у відношенні «працівник-роботодавець» щодо неприйняття умов праці.

Колективні трудові спори можна іменувати «конфліктами», які виникають між окремими категоріями найманих працівників, профспілками або іншими уповноваженими уповноваженими органами та роботодавцем.

spor min

Як вирішити трудовий спір?

Згідно із  чинним законодавством України, існує два основних шляхи вирішення трудових спорів: позасудовий – звернення до комісії з трудових спорів та судовий шляхом звернення до місцевих загальних судів.

Однак, щодо колективних трудових спорів передбачено дещо ширший перелік способів захисту, наприклад: скликання примирної комісії, надання незалежного посередника або ж звернення до трудового арбітражу. Варто звернути увагу, що в Україні діє такий державний орган як Національна служба посередництва та примирення, основним вектором політики якої є врегулювання трудових конфліктів.

Неможливо не згадати, що відносно нещодавно в нас з’явився та успішно функціонує інститут медіації, що, зокрема, поширює свою діяльність і на вирішення трудових спорів.

Захист інтересів роботодавців

Присутні випадки, коли працівники недобросовісно виконують покладені на них посадові обов’язки. Таким чином виникає питання: як захистити права та інтереси роботодавця як сторони трудових відносин.  Якщо  в діях працівника вбачаються ознаки порушення правил внутрішнього розпорядку або порушення законодавства про охорону праці, то працівника можна притягнути до дисциплінарної відповідальності, а саме: у формі  догани або звільнення.

Захист інтересів працівників

Право кожного працівника звернутися за захистом своїх прав та інтересів закріплене Кодексом законів про працю та гарантоване Конституцією України.

Найчастішими порушеннями зі сторони роботодавця, що виникають у трудових відносинах, є наступні:

  • незаконне звільнення / не поновлення на роботі у встановлений законодавством спосіб;
  • непроведення розрахунку під час звільнення (невиплата середнього заробітку, невиплата грошової компенсації за невикористані дні відпустки тощо);
  • невизнання факту перебування в трудових відносинах.

Отже, вирішення трудових спорів є досить непростим процесом, що вимагає дотримання певної виваженості та побудови стратегії щодо розв’язання спірних ситуації в сфері порушення трудового права. Тому звернувшись до адвоката в Одесі, ви отримаєте юридичну допомогу та зможете ефективно захистити свої законні права та інтереси, а у разі необхідності вирішувати спір у судовому порядку - послуги адвоката допоможуть вам неодмінно виграти справу.