Коли ви перебуваєте на стадії досудового провадження, за необхідності можуть бути оскаржені певні дії чи бездіяльність слідчого чи дізнавачів. Наприклад, однією із причин оскарження є невнесення відомостей про вчинене кримінальне провадження до Єдиного реєстру досудових розслідувань після отримання відповідної заяви про кримінальне правопорушення. 

Звернутися зі скаргою можна і у тому разі, якщо не було вчинено необхідних процесуальних дій, передбачених чинним законодавством. Направити скаргу може потерпілий чи його представник, а також підозрюваний, його законний адвокат чи інший представник. Направити скаргу можуть й інші особи, чиї права порушуються під час досудового розслідування. Ще однією причиною звернутися з відповідною скаргою може бути рішення, ухвалене слідчим, прокурором чи дізнавачем, щодо зупинення проведення досудового розслідування. Направити відповідну скаргу може безпосередньо потерпілий, його представник чи навіть підозрюваний та його захисник.  

Безпідставне закриття кримінального провадження також може стати причиною звернутися зі скаргою. Ухвалити рішення про закриття може слідчий чи дізнавач. Направити скаргу може заявник, потерпілий або його законний представник у суді.Звернутися зі скаргою слід і в тому разі, якщо прокурор чи слідчий ухвалили рішення щодо відмови у присвоєнні статуса потерпілого. У цьому випадку направити скаргу може особа, щодо якої було ухвалено це рішення. 

Приводом для скарги є і бездіяльність слідчого чи прокурора щодо вжиття заходів безпеки. Направити скаргу можуть особи, які мають законні підстави на заходи безпеки, передбачені чинним законодавством. Також, після відкриття кримінального провадження, у певні терміни мають бути проведені слідчі дії. Якщо клопотання про необхідність проведення слідчих дій було відправлено слідчому, дізнавачу чи прокурору, але ними було ухвалено рішення про відмову, ви маєте право направити скаргу. Скарга може бути відправлена від імені особи, якій було відмовлено у задоволенні клопотання. Також звернутися зі скаргою може і офіційний представник чи захисник.

Ви також можете скористатися можливістю відправити скаргу у тому випадку, якщо прокурор надав відмову у задоволенні клопотання щодо недотримання слідчим чи дізнавачем розумних термінів проведення досудового розслідування. У цьому випадку відправити скаргу може особа, якій було відмовлено у задоволенні скарги, представник чи захисник. Скарга може стосуватися і відмови слідчого чи прокурора задовольнити клопотання про закриття кримінального провадження, якщо це передбачено чинним законодавством. Зокрема – статтею 284 КПК України. Така скарга може бути подана безпосередньо стороною захисту чи іншою особою, права якої були обмежені чи порушені. 

Порядок подання оскарження 

Подавати скаргу на дії чи бездіяльність слідчого, дізнавача чи прокурора необхідно згідно з чинним законодавством. Передбачено 10 днів з того моменту, коли було ухвалено рішення, вчинена та чи інша дія або ж було допущено бездіяльність. Якщо ж було порушено терміни подання скарги, документ повернуть особі, що її направила. Але, за умови наявності відповідних умов, може бути порушено питання щодо поновлення строків. 

До слідчого судді може бути скерована відповідна заява з проханням поновити строки. Позитивне рішення буде ухвалено в тому разі, якщо терміни було порушено з поважних причин. Поважними причинами вважаються хвороба, офіційне відрядження тощо. Також можуть бути й інші об'єктивні причини, в силу яких особа не змогла реалізувати передбачені законодавством права. 

Коли суд отримує скаргу, може бути ухвалене одне з кількох варіантів рішень. Наприклад, слідчий суддя може відкрити провадження. Але також у повноваженнях й ухвалити рішення про повернення скарги. Як правило, таке рішення пов'язане з тим, що скаргу направила особа, що не мала на це повноважень. Також скарга може бути подана після того, як закінчилися строки тощо. 

Слідчий суддя також може ухвалити рішення про відмову у відкритті провадження. Це рішення ухвалюють у тому разі, якщо скарга не підлягає оскарженню.

Перелік рішень, дій чи фактів бездіяльності визначені чинним законодавством. Ознайомитися із повним переліком можна у частині першій статті 303 КПК України. Але слід звернути увагу на те, що вони можуть бути оскаржені на етапі досудового розслідування. Але оскаржувати дані дії уже не можна на етапі підготовчих засідань. Тоді як під час підготовчих засідань можливо оскаржувати рішення та дії, що не визначені першою частиною статті 303 КПК України.