Дуже часто при розлученні між учасниками можуть виникати питання стосовно поділу майна. Через суперечки та різні погляди нерідко вирішення справ доходить до судового засідання. Але варто зауважити, що поділ майна подружжя при розлученні в суді дуже складно вирішити без допомоги фахівця, котрий обізнаний в подібних справах і може допомогти.

Згідно з українським законодавством, а саме – Сімейним кодексом України (ст.69), як чоловік, так і дружина мають право на майно, що було придбане сумісно та належить їм на правах сумісної власності, що відзначається, як свільна. Крім того, є можливість подібного поділу майна навіть без розірвання шлюбних відносин. Для цього лише необхідно прийти до взаємної згоди шляхом укладення письмового договору про розподіл майна подружжя, або ж у порядку судового розпорядження.

Як ділити майно при розлученні – що можна залишити собі, і що ділиться між кожним з подружжя?

Вся власність, що є у подружжя, може бути не тільки сумісною, але також і приватною, при якому право володіння належить чоловіку або дружині. Якщо майно було придбане чи набуте під час шлюбу, то воно вважається сумісним спільним. Це правило не стосується індивідуальних речей кожного з подружжя. Якщо у подружжя немає шлюбного договору, інших домовленостей або не встановлено судом про збільшення частки одного з них, то все майно розподіляється порівну між обома. Втім, треба розуміти, що суди дуже рідко встановлюють збільшення частки одного з подружжя. Це пов’язано зі складністю надання доказів. Адже подібне рішення може бути встановлено, якщо було місце зловживання спиртними напоями, якщо один із подружжя не працював і навіть не мав наміру працювати у шлюбних відносинах, при наявності фактів вчинення сварок або неправомірних дій стосовно майна, що вважається спірним, без згоди другої сторони. А довести такі моменти досить складно.

При розподілі майна у суді до уваги беруться інтереси і чоловіка, і дружини, і дітей, а також інші обставини, які можуть істотно повпливати на вирішення спорів. Все майно ділиться виключно в натурі. Неподільне майно присуджується лише одній особі з колишньої сімейної пари.

Що не входить до спільного майна подружжя?

Згідно українського законодавства, не можна поділити між колишніми учасниками подружжя особисте майно, тобто те, що є власністю одного з них. До такого слід віднести наступне:

  • таке, що було придбане або набуте подружжям до вступу в шлюб;
  • майно, яке було набуте під час шлюбу, але є куплене за спільні кошти, а є подарованим чи успадкованим одному з них;
  • таке, що було набуте в шлюбі, але за особисті кошти чоловіка або дружини;
  • житло, земельна ділянка або інше нерухоме майно, зо було набуте під час шлюбу за рахунок приватизації або вчинення інших правомірних дій;
  • індивідуальні речі, до яких слід віднести також коштовності;
  • премії та винагороди індивідуального характеру;
  • різні відшкодування, що мали місце під час шлюбу, в тому числі відшкодування за втрачене чи зіпсуте майно та моральні збитки;
  • страхові суми, що були отримані при особистому страхуванні від страхової організації.

Варто зробити висновок, що навіть під час дії шлюбу речі, що придбані за індивідуальні кошти, вважаються приватною власністю і не можуть підлягати розподілу після розірвання шлюбу.

Як ділити майно при розлученні, якщо має місце “цивільний шлюб»?

У законодавстві нашої держави не передбачене таке поняття, як «цивільний шлюб». На цій підставі подібне сумісне проживання жінки й чоловіка прирівнюється до «фактичного шлюбу», а отже розподіл майна відбувається за принципами «фактичних шлюбних відносин», які мають певні ознаки:

  • спільне проживання пари на одній житловій площі та ведення сумісного господарства (фінансового тощо);
  • відсутність інформації у відповідних реєстраційних установах відомості щодо подружніх відносин.

Згідно із законодавством, при спільному проживанню людей у стані фактичного шлюбу все майно, що придбане ними і цей час, вважається сумісним спільним у випадку, якщо інше не передбачено законом чи якщо немає укладеного відповідного письмового договору.

Зазвичай, придбане в цивільних відносинах рухоме і нерухоме майно оформлюється з правом власності виключно на одного з подружжя. Таке майно стає його приватною власністю і не може розподілятися між обома. В разі вільних відносин все приватне майно є виключно майном того, на кого воно оформлене, так як відсутній встановлений факт проживання людей у якості однієї сім’ї. Якщо особа не зможе довести у судовому порядку право на дане майно, поділ майна після розлучення подружжя здійснюється за рахунок встановлення приватної власності. В суді ж для доведення спільної власності необхідно надати вичерпні докази проживання подружжя в складі однієї сім’ї.